Εξειδικευμένες εταιρικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες φτιαγμένες ανάλογα με τις ανάγκες και τον τομέα δραστηριότητάς σας

Business Shop

Με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, άριστη υλικοτεχνική υποδομή, εμμένοντας στα υψηλότερα επαγγελματικά standards, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις υποστηριξης και ανάπτυξης σε θέματα μηχανογράφησης.

Σας αντιμετωπίζουμε με ειλικρίνεια και σεβασμό γι’αυτό και έχουμε σχέση εμπιστοσύνης με τον κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.

Επικοινωνία

bsslogo3   Τηλ: 211 4013000
Business Shop
Ναυάρχου Βότση 69, 104 45 Αθήνα
info@bshop.gr