Εξειδικευμένες εταιρικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες φτιαγμένες ανάλογα με τις ανάγκες και τον τομέα δραστηριότητάς σας

Ασφάλεια Η/Υ και Δικτύων

Η ασφάλεια των δικτύων και των υπολογιστών είναι ένα θέμα το οποίο μόνιμα απασχολεί κάθε διαχειριστή δικτύων. Από τη μια πλευρά οι επιχειρήσεις αυξάνουν την διασύνδεσή τους με το Internet, π.χ. μέσω χρήσης στατικών IP διευθύνσεων, με ανάπτυξη και δημοσίευση εταιρικού περιεχομένου (πχ web email, portals, web εφαρμογές) στο διαδίκτυο κλπ. Από την άλλη οι hackers, spammers, συγγραφείς κακόβουλου λογισμικού όπως virus, trojans, scripts κ.λπ. διαρκώς αυξάνουν τις επιθέσεις, δημιουργούν νέους κινδύνους στα εταιρικά περιβάλλοντα και βρίσκουν νέους τρόπους παράκαμψης των συστημάτων ασφαλείας.

Η Business Shop μπορεί να εξετάσει την ασφάλεια του δικτύου σας και να σας κάνει προτάσεις για την βελτίωσή της. Επικοινωνήσετε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε έναν έλεγχο της ασφάλειας του δικτύου σας, χωρίς κανένα κόστος για εσάς και καμία δέσμευση από την πλευρά σας, ώστε να είστε ενήμεροι για ενδεχόμενες αδυναμίες σας και λύσεων για την αντιμετώπισή τους.

 

services banner3

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας σε θέματα τεχνολογίας